Κέντρο
Στήριξης
Επιμόρφωσης Γυμνασίου Κανήθου
Τελευταία Ενημέρωση : 16/5/03

Απαντήσεις Ερωτήσεων Εμπέδωσης-Αξιολόγησης

από το βιβλίο "Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας" (Σπ. Παπαδάκης - Νικ. Χατζηπέρης)

από τους : Οικονομάκο Ηλία - Μαβόγλου Χρίστο

Μάθημα 1.1
Μάθημα 1.2
Μάθημα 1.3
Μάθημα 1.4
Μάθημα 1.5
Μάθημα 1.6
Μάθημα 4.1
Μάθημα 4.2
Μάθημα 4.3
Μάθημα 4.4
Μάθημα 4.5
Μάθημα 4.6
Μάθημα 2.1
Μάθημα 2.2
Μάθημα 2.3
Μάθημα 2.4
Μάθημα 2.5
Μάθημα 2.6
Μάθημα 5.1
Μάθημα 3.1
Μάθημα 3.2
Μάθημα 3.3
Μάθημα 3.4
Μάθημα 3.5
Μάθημα 3.6
Μάθημα 6.1
(δεν έχει ερωτήσεις)

Μάθημα 6.2
(δεν έχει ερωτήσεις)

Μάθημα 1.1

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτων
Μάθημα 1.2

Ο Επεξεργαστής - σελ. 13
Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτων


Μάθημα 1.3

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτων


Μάθημα 1.4

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτων
Μάθημα 1.5

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτων
Μάθημα 1.6

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτων
Μάθημα 2.1

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτων
Μάθημα 2.2

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτων
Μάθημα 2.3

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτωνΜάθημα 2.4

Επιστροφή στον πίνακα μαθημάτωνΜάθημα 2.5